Камен Донев

български актьор, режисьор, драматург и хореограф.

Известен е с авторските си моноспектакли „Възгледите на един учител за народното творчество“ и „Възгледите на един учител за всеобщата просвета“.